Egyptische kunst

Cultuur

In het oude Egypte werd kunst gemaakt op een originele of traditionele manier. Het ging hierbij vooral om inspiratie, die de kunstenaar aanzette tot creativiteit. De inspiratie werd gevonden in de omgeving en culturele achtergrond van de kunstenaar. Oude Egyptenaren zagen de wereld als ruimtelijk beperkt en in vlakken opgebouwd. Zij zagen in hun beleving Egypte als het centrum van de aarde, een platte schijf. De mens bestond volgens hen uit een verzameling van machten en krachten. De goden werden gezien als de machten, zij werden uitgebeeld als mens, dier of een mengvorm hiervan. De Egyptenaren hadden een bepaalde kijk op de wereld, kosmos en balans in de natuur. Dit heeft uiteindelijk het karakter van de Egyptische kust bepaald.

Kunstenaar

De kunstenaar werkte anoniem voor zijn eigen rekening. Dit deed hij in een team met technisch specialisten zoals pottenbakkers, houtwerkers of beeldhouwers. In hele enkele gevallen werd de naam van de kunstenaar aan het kunstwerk verbonden. Egyptenaren maken geen onderscheid in kunstgenres.

Volledigheid van kunst

De Egyptische kunst gaat om de volledigheid, niet om de schoonheid. Alles werd specifiek en duidelijk gedaan. Er wordt aandacht besteed om zoveel mogelijk details te kunnen afbeelden. Het was voor de Egyptenaren ‘hun methode’. Dit waren strenge regels en afspraken, die werden gebruikt bij het ontwerp en de uitvoering. De kunst wijkt wat af van de algemene kunst zoals beelden, reliëfs of schilderingen op het gebied van stijl, vorm en kleur.

Egyptenaren geven kunst een totaal andere inhoud dan dat wij dat geven. Wij geven kunst een bepaalde werkelijkheid wat emoties kan oproepen, maar voor hen staat kunst in dienst van de eeuwige waarheid. Het geeft een bescherming tegen duistere machten, die de wereld wouden aanvallen of laten wegzinken waaruit de wereld ooit wat ontstaan. Het geeft aan dat zij uiteindelijk streefden zij naar een ideale uitbeelding van de mens.